Εδρα - Αποθήκη

  Θέση Χάβωση, Μαγούλα Αττικής

  Τηλέφωνο

  (+30) 210 5550434

  Fax

  (+30) 210 555 8477

  E-mail